✓ Fri frakt ✓ Leverans inom 1-3 arbetsdagar ✓ Tel: 010 - 5006010

✓ Fri frakt & retur ✓ Leverans inom 1-3 arbetsdagar ✓ Tel: 010 - 5006010

0

✓ Fri frakt ✓ Leverans inom 1-3 arbetsdagar ✓ Tel: 010 - 5006010

✓ Fri frakt & retur ✓ Leverans inom 1-3 arbetsdagar ✓ Tel: 010 - 5006010

Sekretess & Säkerhet

Eton respekterar den personliga integriteten hos dig som genomför köp via Etons webbplats och följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du via webbplatsen köper en produkt, behandlas av Eton som är personuppgiftsansvarig. Genom att ingå Avtal med Eton och därmed registrera dig som kund, lämnar du ditt samtycke till att Eton får behandla dina personuppgifter och utnyttja informationen enligt nedan. 

Den information du som kund ger oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att hantera ditt köp, kontakta dig med anledning av ditt köp samt ge dig tillgång till viss information och vissa tjänster. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av Eton för Avtalets fullgörande och nödvändig behandling på uppdrag av Eton.

Den information som registrerats på webbplatsen kommer även att användas till statistisk bearbetning hos Eton. Statistik tas fram endast för att förbättra webbplatsens funktioner för besökare och kunder.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen, för att förhindra missbruk av webbplatsen samt för att Eton ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Personuppgiftsansvarig:

Eton AB (Org. 556255-2439)
Box 15002
507 15 Gånghester

Kunduppgifter som lagras:

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Personnummer
- Köphistorik hos Eton

Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Eton raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Eton skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.