Gå vidare till huvudinnehåll
light blue t-shirt eton

Våra mål

Vi har en helhetssyn på hållbarhet som innebär att varje val vi gör ska vara det bättre alternativet. För att effekten ska bli så god som möjligt sätter vi upp mål som avgränsar och koncentrerar vårt arbete. För att minska våra produkters miljöpåverkan har vi beslutat att endast använda ekologisk eller återvunnen bomull i alla skjortor, accessoarer och andra produkter som når slutkunderna 2025. Alla material vi använder ska vara mer hållbara år 2030. Det är viktigt att vi agerar med integritet och transparens när vi nu utvecklar vår verksamhet: alla mer hållbara material som vi introducerar och använder ska vara certifierade enligt ackrediterade certifieringsorgan. Kort sagt har vi påbörjat vår omvandling med målet att vara klimatneutrala år 2035.

purple linen shirt eton

Klimatneutrala år 2035

En utmaning. En nödvändighet. Vår uppgift. Varje val vi gör som är det bättre alternativet ska föra oss hit.

100 procent ekologisk eller återvunnen bomull år 2025

Vi antar utmaningen att minska den globala uppvärmningspotentialen i våra främsta material.

100 procent certifierade hållbara fibrer i alla skjortor och accessoarer år 2030

Varje fiber i våra skjortor och accessoarer ska vara mer hållbar – och samtidigt precis lika varaktig.