Gå vidare till huvudinnehåll

Socialt ansvar

Att sträva efter högsta tänkbara kvalitet innebär så mycket mer än att bara välja den bästa bomullen till en skjorta. Det innebär också en stolthet över hur den tillverkas, av vem och under vilka förhållanden och att agera utifrån detta för att framtidssäkra vårt företag för kommande generationer.

Vår leveranskedja

Vårt sätt att arbeta är långt ifrån standard: relationerna med våra leverantörer är långsiktiga och vi har ett tätt samarbete. Genom att vara närvarande i den dagliga produktionen skapar vi bästa tänkbara förhållanden för att våra skjortor och accessoarer ska hålla en jämn och hög kvalitet, samtidigt som vi inspirerar till en bättre arbetsmiljö. Med ett längre perspektiv som skapar ökad ekonomisk stabilitet för våra leverantörer ger vi våra medarbetare i produktionen möjlighet att uppleva samma sak. Vår uppförandekod ingår i varje produktionsavtal för att säkerställa att arbetsmiljöbestämmelser och principer om rättvisa arbetsförhållanden, skälig lön, föreningsfrihet och antikorruption efterlevs. Som komplement vid informella samarbeten kontrolleras denna efterlevnad genom granskningar av tredje part. Vi granskar även alla potentiella leverantörers miljöarbete och befintliga certifieringar.

Våra medarbetare

Som internationellt företag med arbetsplatser över hela Europa och Nordamerika hämtar vi inspiration från våra rötter: Eton som samhällsaktör i hemlandet Sverige. För att skapa en hälsosam arbetsmiljö erbjuder vi alla våra team och medarbetare friskvårdsbidrag. För att öka transparensen och optimera våra arbetsplatser genomför vi en arbetsplatsundersökning vartannat år och använder oss av en anonym visselblåsarfunktion.

Inkludering och mångfald

År 2021 startade vi vår styrgrupp för inkludering och mångfald, som består av representanter från olika avdelningar och arbetsplatser på två kontinenter. Våra företagsvärderingar anger tydligt att jämlikhet, mångfald och inkludering ska vara självklarheter på Eton och en inspiration för hela koncernen.

– Att införliva mångfald och inkludering på ett djupare plan i Etons organisation stimulerar kreativiteten och hjälper oss att förstå och uppfylla behoven hos en varierad kundgrupp. Det främjar dessutom en kultur där alla kan trivas och utvecklas.

DAVID THÖREWIK
VD, ETON

Samhällsengagemang

Lokalt

Vi ger tillbaka till det samhälle där Eton har haft en central roll i nästan ett århundrade. Detta gör vi genom att stödja ungdomsverksamheten i de lokala fotbollsklubbarna Gånghester SK och Elfsborg samt ungdomsorganisationen Equmenia, som bland annat driver en lokal scoutgrupp för barn.

Nationellt

Under åren har vi inriktat oss på studentinitiativ. År 2021 engagerade vi oss främst i Gadden – den största arbetsmarknadsmässan i Norden med inriktning på företagande, ekonomi, juridik, logistik och miljövetenskap – och arbetsmarknadsmässan Kontaktdagarna vid Uppsala universitet med fokus på blivande ekonomer.

Internationellt

För att understryka vikten av att vi arbetar hemifrån för att begränsa spridningen av covid-19, och för att bidra på ett positivt sätt till människor som behöver stöd, lanserade vi ett initiativ på sociala medier under 2020. För varje Instagraminlägg som taggades med @etonshirts #workfromhome och #meandmyeton donerade vi en skjorta eller slips av högsta kvalitet till en välgörenhetsorganisation som hjälper arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden, i samarbete med Career Gear (Nordamerika) och Suited for Success (Europa).