Gå vidare till huvudinnehåll

§1. Allmänt

Nedanstående villkor gäller från och med 2023-09-01

Vi vill att du som kund ska få bästa möjliga upplevelse varje gång du handlar hos oss. Därför är det viktigt för oss att alltid erbjuda goda villkor, och att dela med oss av vad som gäller på ett tydligt sätt.

Dessa allmänna villkor gäller för alla köp från Eton AB (organisationsnummer: 556255-2439) (”Eton”) via Internet (e-handel). Ett krav för att du ska få köpa produkter av Eton via www.etonshirts.com är att du fyllt 18 år.

Genom att använda etonshirts.com och/eller göra en beställning från oss, godkänner du villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

Om det mot förmodan finns avvikelser i våra allmänna villkor mot vad tvingande lagstiftning säger gäller alltid lag före våra villkor. Förutsättning för detta är att du som kund är privatperson och köper för privat bruk.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för varje beställning är den version som finns tillgänglig på etonshirts.com vid den tidpunkt då då beställningen görs.

§2. Beställning

Vi lägger stort fokus vid att erbjuda säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. När Eton har tagit emot din beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress som du anger när du beställer.

Bindande avtal uppkommer i och med att vi skickar ett e-postmeddelandet med en orderbekräftelse till dig. Dessa allmänna villkor utgör del av avtalet. Om det av någon anledning skulle vara omöjligt för oss på Eton att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt. Så långt som möjligt kommer vi i det fallet att erbjuda dig en alternativ lösning. Om du accepterar vårt förslag på alternativ lösning uppkommer bindande avtal.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För ändring av beställning ska du kontakta Eton med ditt ordernummer. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas.

Mer information om hur man som besökare använder och handlar på etonshirts.com finns i våra vanliga frågor.

§3. Priser och avgifter

Priser anges i lokal valuta inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats.

Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning debiterar vi en avgift om 299 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut beställningen räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på etonshirts.com gäller så långt lagret räcker.

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som vi erbjuder på etonshirts.com är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter samt gällande EU-föreskrifter och lagar så som föreskrifter för kemikalieanvändning (REACH).

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på etonshirts.com skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder, eller på hur din skärm är kalibrerad, kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

§5. Betalning

Eton vill alltid erbjuda dig säkrast och enklast möjliga betalningsmetoder. Du hittar gällande metoder under ”Vanliga frågor”.

§6. Fullgörande

Eton påbörjar fullgörande av avtalet när du som kund får din orderbekräftelse. Eton har fullgjort sin del av avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av avtalet när du fått din leverans och betalat för dina produkter på det sätt som avtalats.

§7. Leverans

Vi levererar direkt till den adress du uppgett vid beställningen i samarbete med logistikpartners. Eton skickar beställningar under alla helgfria vardagar, så leveranstid gäller från närmsta vardag.

Fraktkostnad:
Eton erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

Leveranstid:
En produkts leveranstid anges på produktsidorna på etonshirts.com. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager. Under perioder av hög belastning till exempel REA, kan det ta längre tid att leverera din order, men vi arbetar hårt för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening kan du som kund häva detta avtal utan kostnad.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Eton står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

§8. Ångerrätt och byte

Ångerrätt
Du som kund som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten gäller inte dig som ingår detta avtal som näringsidkare.

Ångerrätten gäller i 60 dagar. Tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit produkten eller produkterna. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte använt produkterna i större omfattning än vad som krävs för att kunna prova storlek, passform etc.

Eton har dock alltid rätt att erbjuda dig som kund generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.
När returnerade produkter är Eton tillhanda kommer Eton att återbetala vad du har betalt inom 14 dagar. Skulle du returnera färre produkter än vad din beställning omfattar återbetalas endast kostnaden för den eller de produkter som du återlämnar.

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten omfattar inte heller produkter som av hygienskäl inte kan returneras, t ex ansiktsmasker.

Byte
I nuläget erbjuder vi ej byte av produkt(er). Har du till exempel köpt fel storlek och vill byta denna, så måste du först returnera din vara och därefter lägga en ny beställning.
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning. Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (Se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Eton eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter två år från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Eton rekommenderar dig därför att alltid undersöka produkter när de levereras och kontakta oss för att påtala eventuella fel så snart som möjligt. Kvalitet är viktigt för oss, liksom att du är nöjd med dina Etonprodukter. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Eton. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: care@etonshirts.com.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material skall kontakt tas med Eton.

§10. Returer

Vid retur av produkter till Eton skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Eton kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma eller likvärdigt emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Eton bär du som kund också ansvaret för skadan.

Returinstruktioner
Instruktioner om returförfarande finns bipackad i varje försändelse. Skulle dessa saknas ber vi dig kontakta oss.

Avgifter
Det är som huvudregel gratis att returnera hos etonshirts.com. Eton kommer dock att ta ut en avgift för returer av varor du köpt på rea. För mer information vänligen se våra vanliga frågor.

Återbetalningar
Vi återbetalar dina pengar senast 14 dagar från dess att Eton mottagit sändningen vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. Förbehåll

Hävningsförbehåll
Eton förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på etonshirts.com. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Eton.

Ändringsförbehåll
Eton förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på etonshirts.com, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna avtal mellan Eton och dig.

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Etons kontroll och som Eton inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Eton ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt avtalet eller frånträda sina skyldigheter i avtalet utan skyldighet att ersätta dig som kund.

Externa länkar
Eton ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på etonshirts.com.

Reservation för prisfluktuationer, andra handelshinder, skatte- och avgiftsförändringar
Vid prisfluktuationer, andra handelshinder, såsom brist på råmaterial eller nödvändig komponent, skatte- eller avgiftsförändringar som är av stor betydelse för avtalet där Eton inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt avtalet har Eton rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse saknar du rätt till skadestånd eller annan kompensation från Eton.

Reservation för leveransförsening utanför Etons kontroll
Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom Etons kontroll, ska Eton inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Eton såvida inte annat särskilt avtalats mellan Eton och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

Eton tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från Etons medarbetare eller agenters sida. Eton utesluter inte sitt ansvar för felaktig information som medvetet lämnats vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av Etons medarbetare eller andra representanter å Etons vägnar. Om Eton bryter mot dessa villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

Eton ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Etons maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på etonshirts.com är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

§13. Personuppgifter och sekretess

Vi hänvisar dig till vår Privacy Policy.

§14. Övrigt

Polisanmälan
Eton polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.
Diskrepans mellan olika versioner av skriftligt material
Om det föreligger skillnader mellan olika versioner av skriftligt material, ska de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Det gäller dock inte uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika versionerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på etonshirts.com, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Etons skriftliga samtycke.

Informationens syfte
All information på etonshirts.com, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Eton ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

Tvist
Det är viktigt för oss att ha en grundinställning att lösa eventuella ärenden på bästa sätt för både kund och Eton. Om tvist ändå skulle uppstå mellan Eton och dig som kund prövas den vid den domstol som följer av lag.
Alternativ tvistlösning (ADR)
För dig som bor i EU finns ännu en möjlighet vid en eventuell tvist. Du kan kontakta en lokal, alternativ tvistlösningsnämd i det fall din tvist inte lösts direkt med Eton.

Alternativ tvistlösning, eller ADR, är ett förfarande för kunder bosatta i Europeiska unionen och näringsidkare som är etablerade i unionen att utanför domstol lösa både inhemska och gränsöverskridande tvister angående köp av vara eller tjänst. ADR innebär att det alternativa tvistlösningsorganet kan ingripa och föreslå eller ålägga parterna en lösning, och de har också möjlighet att sammanföra parterna med en uppgörelse i godo som mål. Det innebär alltså inte att tvisten löses i domstol, utan via en neutral part (till exempel en reklamationsnämnd eller en konsumentombudsperson) som Eton vänder sig till i de fall en kund initierar en ADR.

Fördelarna för både kund och företag är att potentiellt höga rättegångskostnader och långa domstolsprocesser kan undvikas. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Eton följa nämndens beslut.

Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd för att initiera en alternativ tvistlösning eller få närmare information.

I Sverige:

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
http://www.arn.se

*Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvisterhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klausulers giltighet
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

§15. Bolagsinformation

Eton AB är registrerat med säte i Borås.

Registrerat kontor: Stora vägen 8,
507 71 Gånghester
Org.nr: 556255-2439
Momsregistreringsnummer: SE 556255-2439

care@etonshirts.com

010-500 60 10