Gå vidare till huvudinnehåll

Signature Club – Medlemsvillkor

1. Inledning

1.1. Välkommen till Signature Club, Etons kundklubb.

1.2. Genom att bli medlem i Signature Club godkänner du dessa medlemsvillkor.

1.3. Genom att bli medlem kan du tjäna poäng på alla köp i Etons egna butiker i hela världen och på www.etonshirts.com. Poängen kvalificerar dig till olika medlemsnivåer där du kan ta del av olika tjänster, erbjudanden, event mm. Medlemskapet ger dig också en mer personlig shoppingupplevelse, inklusive anpassade erbjudanden via mejl, sociala medier etc.

2. Medlemskapet

2.1. Medlemskapet är frivilligt och gratis. Det gäller mellan dig som privatperson och Eton (Eton AB, org nr 556255-2439). Medlemskapet är vidare personligt och kan inte överföras eller överlåtas till annan.

2.2. Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade, inklusive e-postadress.

2.3. Du är ansvarig för aktiviteten på ditt konto och för att ingen annan har tillgång till dina inloggningsuppgifter. Vi rekommenderar att du har ett unikt och säkert lösenord och att du förvarar dessa på säkert sett. Har dina inloggningsuppgifter röjts eller om du tappat bort dessa uppmanar vi dig att kontakta vår kundservice.

3. Poäng och bonusnivåer

3.1. Du tjänar poäng genom att handla, antingen i Etons egna butiker (både i Eton Brand Stores och i Eton Outlets) eller på www.etonshirts.com. Dina poäng kvalificerar dig till olika medlemsnivåer, läs mer här.

3.2. Datumet du blir medlem blir ditt startdatum. De rullande, efterföljande, 18 månaderna är din intjänandeperiod. Under denna intjänandeperiod kan du kvalificera dig till en högre nivå beroende på hur mycket du handlar. Med andra ord, vid varje givet tillfälle så summeras dina poäng de senaste 18 månaderna och dessa poäng kvalificerar dig till en specifik medlemsnivå.

3.3. Du får behålla din medlemsnivå i 18 månader, oaktat hur mycket eller lite du handlar. Du kan självklart alltid uppgraderas till en högre nivå, men du är garanterad din nuvarande nivå i 18 månader.

4. Personuppgifter

4.1. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy och vår Cookie Policy.

5. Ansvarsbegränsning, tillämplig lag mm

5.1. Vi är inte ansvarigt för eventuella fel eller nedsatt funktion i Signature Club, eller för eventuella konsekvenser av detta. Vi tar heller inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, ändring eller avslutande av medlemskap.

5.2. Dessa medlemsvillkor regleras av svensk rätt, om inte tvingande nationella konsumentskyddsregler ger dig en mer förmånlig rätt. Alla tvister, meningsskiljaktigheter mm som uppstår i samband med ditt medlemskap avgörs slutligt av tillämplig domstol i Sverige, om inte tvingande nationella konsumentskyddsregler ger dig en mer förmånlig rätt.

5.3. Om du har några klagomål på dessa medlemsvillkor kan du alltid vända dig till vår kundservice och i andrahand även skicka det till EU:s plattform för tvistelösning (ODR). Sådan tvistelösning är kostnadsfri och du kan läsa mer på http://ec.europa.eu/odr.

6. Medlemskapets ikraftträdande och upphörande

6.1. Medlemskapet träder ikraft när du registrerar dig och kan avslutas när som via vår kundtjänst.

6.2. Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt medlemskap vid misstanke om otillåten användning, brott mot dessa medlemsvillkor bedrägeri eller annan skälig grund.

6.3. För att följa lagstiftning avseende hantering av personuppgifter kan vi avsluta ditt medlemskap och radera all personlig information om du har varit inaktivt under en period av mer än 3 år.